Soeverein

Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig.


Laatste nieuws

Zorggroep Soeverein ontwikkelde in januari 2015 aan de Geversstraat te Oegstgeest een zogeheten Beschermd Wonen Project. Uitgangspunt bij dit project is dat mensen met een psychiatrische achtergrond hier binnen een beschermde woonvorm zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding van Zorggroep Soeverein op deze locatie geschiedt op pgb-basis.

Soeverein deelt het onderkomen met Gemiva SVG Groep, maar hanteert haar eigen zorgconcept. Inmiddels namen zeven cliënten van Zorggroep Soeverein, en drie van Gemiva SVG Groep hun intrek  in het ruime pand aan de Geversstraat. Van professionele hulpverleners krijgen zij dagelijks begeleiding op basis van een tevoren opgesteld plan. Cliënten van Zorggroep Soeverein kunnen vierentwintig uur per dag op begeleiding terugvallen. Hierbij kunnen zij kiezen voor individuele begeleiding, of voor groepsbegeleiding. Wanneer dit nodig is biedt Zorggroep Soeverein ondersteuning bij het maken van deze keus.
Gebleken is dat sommige cliënten volgens dit concept een persoonlijke ontwikkeling naar een grotere zelfstandigheid doormaken, en geleidelijk de overstap maken van individuele- naar groepsbegeleiding. Cliënten nemen bijvoorbeeld zelf het initiatief om gezamenlijk klusjes te doen, of werken op een andere manier met elkaar samen. In de groep maken zij deel uit van een groter geheel en kunnen zij hun verhaal kwijt, doen een spelletje of kijken gezellig televisie met elkaar. Wanneer een cliënt graag zelf wil koken, dan kan dat. Schuift zij of hij liever aan bij de eettafel van de groep, dan is dat eveneens mogelijk. En wordt het in de groep te druk, dan kunnen cliënten zich terugtrekken in de eigen vertrouwde woonruimte. Die alle voorzien zijn van een douche/toilet alsmede een kook- en slaapgelegenheid.
Cliënten van Zorggroep Soeverein ervaren naar eigen zeggen rust en veiligheid aan de Geversstraat en beschouwen de locatie als hun ‘thuis’. De dagelijkse begeleiding, de huiselijke sfeer en de grote mate van zelfstandigheid van de cliënten liggen hieraan ten grondslag. Bovendien ondervinden zij niet de mogelijke druk van verplichte doorstroming naar een andere locatie of zorgverlener.
Tijdens de ‘Vrijwilligersdag NLdoet’ op 21 maart 2015 zetten bewoners van onze locatie aan de Geversstraat een delegatie van het college van B&W van de gemeente Oegstgeest aan het werk. Burgemeester Jan Waaijer hielp ijverig met het opknappen van de tuin en wethouder Wendelien Tonjann-Levert bakte samen met de bewoners een overheerlijke taart. Beide bestuurders spraken hun waardering uit voor de manier waarop de Gemiva SVG Groep en Zorggroep Soeverein hun cliënten begeleiden en ondersteunen.    

Snelle links
Wat zij zeggen over ons

Ze namen me serieus en ik werd als mens gezien en niet als patiënt. Dat heeft gemaakt dat ik weer in mezelf ben gaan geloven.

Bert
Chauffeur
Twitter berichten