Over ons

Kwaliteit 

Soeverein staat voor kwaliteit. Daarom spant de zorggroep zich voortdurend in om de kwaliteit van zowel de geboden zorg als van de hulpverleners op peil te houden. Zorggroep Soeverein is kwaliteitsbewust: het management van de organisatie beschikt sinds 2013 over een HKZ-certificaat voor kleine zorgorganisaties. Sinds 2019 geldt de certificering eveneens voor de beschermde woonlocaties van de zorggroep. De bedrijfsvoering is gericht op jaarlijkse verlenging van dit certificaat. Daarnaast houdt het management van Zorggroep Soeverein zowel zijn vakinhoudelijke als bedrijfsmatige deskundigheid continu op peil.

 

Betrokken en afgestemde zorg

Respect voor cliënten staat bij Zorggroep Soeverein centraal. Soeverein gaat uit van eigen regie bij de cliënt en stelt haar of hem ook daadwerkelijk in staat om die te nemen. De zorggroep betrekt hierbij familie of naasten van de cliënt en werkt waar nodig samen met andere organisaties. De hulpverlener van de cliënt fungeert bij dit alles als een spin in het web.

Zorggroep Soeverein levert zorg op maat en hanteert hierbij de theorie van presentiezorg. In de praktijk wordt presentiezorg gecombineerd met rehabilitatie en herstel. Hierbij wordt primair de relatie met de cliënt als basis beschouwd om zich vandaaruit  te richten op de hulpvraag, de benadering, afspraken en begeleidingsdoelen. Cliënten geven aan dat deze aanpak kenmerkend is voor Soeverein, en dat de zorggroep zich hiermee positief onderscheidt van grote GGZ-instellingen.

 

Resultaten

De door Zorggroep Soeverein gehanteerde werkwijze levert meerwaarde op:

 

1. Voor de doelgroep: cliënten

Degenen die het meeste baat hebben bij deze werkwijze is de doelgroep: cliënten met psychiatrische problemen. Deze doelgroep is immers kwetsbaar. Belangrijkste opbrengst voor hen is een kwalitatief beter leven. De door Zorggroep Soeverein gehanteerde werkwijze kan voor mensen met psychiatrische problemen bijdragen aan het creëren van persoonlijke netwerken en sociale structuren. Hierdoor voelen zij zich opnieuw gewaardeerd en kunnen zij weer een bijdrage leveren aan de samenleving. 

 

2. Voor het zorgsysteem 

Het zorgsysteem profiteert, omdat Zorggroep Soeverein passende en op maat geboden zorg verleent. Door het aangaan van een langdurige relatie tussen cliënt en de hulpverleners waarmee Zorggroep Soeverein samenwerkt ontstaat er een vertrouwensband. Vanuit deze basis kan de zorggroep gemakkelijker inspelen op wensen en behoeften van de cliënt, zodra zich veranderende situaties of omstandigheden voordoen.  

 

3. Voor de overheid

Zorggroep Soeverein biedt een zeer bruikbaar alternatief voor de grote instellingen. De zorggroep levert professionele zorg tegen een relatief laag tarief. 

 

4. Voor de samenleving

Ook de samenleving plukt op verschillende terreinen de vruchten van de door Zorggroep Soeverein gehanteerde werkwijze. Gebleken is dat de gekozen aanpak in algemene zin leidt tot minder verwaarlozing en verloedering van hulpbehoevenden, minder zorgmijding, minder overlast voor de omgeving, minder huisuitzettingen en derhalve minder inzet van de politie.   

 

5. Voor zorgprofessionals

Ook voor de zorgprofessionals waarmee de zorggroep samenwerkt is de werkwijze van Soeverein van toegevoegde waarde. Dit komt onder meer tot uiting in meer zelfstandigheid, meer voldoening in het werk (het terugvinden van de passie voor dit werk), minder burn-outs en hogere arbeidsproductiviteit.  

 

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2020 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.