Zorggroep Soeverein

Zorggroep Soeverein bestaat sinds 2007 en faciliteert kwalitatief goede zorgverlening aan cliënten met psychiatrische problemen. Het gaat hierbij onder andere om schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen persoonlijkheidsstoornissen en/of autistiforme problematiek. De cliënten variëren in de leeftijd van 21 tot 80 jaar. Soeverein biedt deze doelgroep ambulante begeleiding aan huis. De Zorggroep Soeverein ondersteunt haar cliënten in de meest uitgebreide zin bij hun complexe hulpvraag. Daarnaast beheert Soeverein een drietal beschermd woonvormen waarin cliënten op basis van PGB zowel individuele- als groepsbegeleiding ontvangen.  Deze locaties zijn gevestigd te Oegstgeest, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.

Om deze zorg te kunnen bieden werkt Zorggroep Soeverein nauw samen met professionele hulpverleners. De begeleiding richt zich op het stabiel houden van de cliënt en het voorkomen van terugval; waar mogelijk is de aanpak ontwikkelingsgericht.

Zorggroep Soeverein is een kleine, professionele organisatie. Overheadkosten en administratieve lastendruk zijn door deze organisatievorm laag. De zorggroep heeft cliënten in de regio’s Groene Hart, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Zorggroep Soeverein werkt nauw samen met andere zorginstellingen en lokale overheden.

 

Missie

'De professionele zorg die Zorggroep Soeverein biedt is gebaseerd op betrokkenheid, en is nauwkeurig afgestemd met de zorgaanvrager. De autonomie van de aanvrager staat hierbij centraal.'

 

Visie

'Zorggroep Soeverein staat borg voor de continuïteit van het leveren van kwalitatief goede zorg.'

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2019 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.