Zorggroep Soeverein

Zorggroep Soeverein bestaat sinds 2007 en faciliteert kwalitatief goede zorgverlening aan cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Het gaat hierbij onder andere om autisme, schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen. Soeverein biedt deze doelgroep ambulante begeleiding aan huis en ondersteunt haar cliënten in de meest uitgebreide zin bij hun complexe hulpvraag. De ambulante begeleiding kan geboden worden in zowel PGB als Zorg in Natura. Daarnaast beschikt Soeverein over een drietal beschermd woonvormen waarin cliënten op basis van PGB zowel individuele- als groepsbegeleiding ontvangen. Deze locaties zijn gevestigd te Oegstgeest, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.

Om deze zorg te kunnen bieden werkt Zorggroep Soeverein nauw samen met professionele begeleiders. Zij bieden maatwerk en richten zich op de specifieke situatie van elke cliënt. 

Zorggroep Soeverein is een kleine, professionele organisatie. De zorggroep heeft cliënten in de regio’s Groene Hart, Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Teylingen, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Zorggroep Soeverein werkt nauw samen met andere zorginstellingen en lokale overheden.

Kwaliteit 

Soeverein staat voor kwaliteit. Uitgangspunt is om de kwaliteit van zowel de geboden zorg als van de begeleiders op peil te houden. Zorggroep Soeverein is kwaliteitsbewust: het management van de organisatie beschikt sinds 2013 over een HKZ-certificaat voor kleine zorgorganisaties. Sinds 2019 geldt de certificering eveneens voor de beschermde woonlocaties van de zorggroep. De bedrijfsvoering is gericht op jaarlijkse verlenging van dit certificaat. Daarnaast houdt het management van Zorggroep Soeverein zowel zijn vakinhoudelijke als bedrijfsmatige deskundigheid continu op peil. 

Betrokken en afgestemde zorg

Respect voor cliënten staat bij Zorggroep Soeverein centraal. Soeverein gaat uit van eigen regie bij de cliënt en stelt haar of hem ook daadwerkelijk in staat om die te nemen. De zorggroep betrekt hierbij (indien gewenst) familie of naasten van de cliënt en werkt waar nodig samen met andere organisaties. De begeleider van de cliënt fungeert bij dit alles als een spin in het web. 

Zorggroep Soeverein levert zorg op maat en hanteert hierbij de theorie van presentiezorg. In de praktijk wordt presentiezorg gecombineerd met rehabilitatie en herstel. Hierbij wordt primair de relatie met de cliënt als basis beschouwd om zich vandaaruit te richten op de hulpvraag, de benadering, afspraken en begeleidingsdoelen. Belangrijkste opbrengst voor cliënten is een kwalitatief beter leven. De door Zorggroep Soeverein gehanteerde werkwijze kan voor mensen met psychiatrische problemen bijdragen aan het creëren van persoonlijke netwerken en sociale structuren. Hierdoor voelen zij zich opnieuw gewaardeerd en kunnen zij weer een bijdrage leveren aan de samenleving. Cliënten geven aan dat deze aanpak kenmerkend is voor Soeverein, en dat de zorggroep zich hiermee positief onderscheidt van grote GGZ-instellingen.   

 

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2021 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.