Skip to content Skip to footer
Zorggroep Soeverein hanteert geen wachtlijst voor cliënten die ambulante begeleiding wensen. Afhankelijk van (de beschikbaarheid) van het indicatiebesluit kan de begeleiding kort na aanmelding starten.

De zorg die de begeleiders van Zorggroep Soeverein leveren, kenmerkt zich door:

 • Professionele en/of gespecialiseerde begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond
 • Begeleiding gericht op psychiatrische problematiek (o.a. autisme, schizofrenie, stemmings-, angststoornissen en ontwikkelingsstoornissen) maar ook gericht op cliënten met dubbele diagnose (verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek)
 • Begeleiders bouwen een langdurige intensieve relatie met hun cliënt op. Bij ziekte of afwezigheid van de begeleider zorgen (voor de cliënt bekende) collega’s voor vervanging
 • Waar nodig en mogelijk herstel- en ontwikkelingsgericht
 • Waar nodig en mogelijk met behoud van een stabiele woon- en leefomgeving
 • Omgaan met functionele en/of psychiatrische beperkingen en het voorkomen van terugval
 • Flexibel inzetbare zorg en begeleiding op maat op tijden waarin dit nodig is

Hoe leveren wij die zorg?

 • Met betrokken professionele begeleiders
 • Met behulp van begeleidingsplannen afgestemd op de hulpvraag van de cliënt
 • Met behulp van de presentiemethodiek waarbij de aansluiting tussen cliënt en begeleider centraal staat. Alle handelingen die de begeleider verricht vloeien voort uit de vertrouwensrelatie met de cliënt.

Met als resultaat:

 • De cliënten ervaren een persoonlijke en deskundige betrokkenheid van de professionals
 • De cliënten geven aan het prettig te vinden dat er een vaste, vertrouwde begeleider voor hen is
 • Merkbare verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten en minder terugval of achteruitgang in dagelijks functioneren
 • Cliënten waarderen de begeleiding die Soeverein biedt in het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek met het cijfer 8.7 (2022)
Young carer giving helping hands for elderly woman

Cliëntondersteuning

Wanneer u begeleiding wilt ontvangen via Zorggroep Soeverein heeft u daarvoor een indicatie (WLZ) of een beschikking (WMO) nodig. Wij wijzen u in dit verband graag op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Die bestaat uit informatie, tijdelijke ondersteuning en advies over zorg, wonen, onderwijs, werken en inkomen. Deze ondersteuning kan zowel bij het begin als tijdens de begeleiding worden geboden. De cliëntondersteuner bekijkt samen met u wat nodig is, en wat het beste bij u past.

De gemeente waarin u woonachtig bent kan u hierbij verder helpen.

Over ons

Zorggroep Soeverein bestaat sinds 2007 en is een collectief van zorgprofessionals dat zorg levert aan kwetsbare mensen met matige tot ernstige psychiatrische problematiek.

Contact gegevens:

Hoge Rijndijk 253
2382 AM Zoeterwoude-Rijndijk

Zorggroep Soeverein © 2024. All Rights Reserved.