Skip to content Skip to footer
Mensen foto gemaakt door wayhomestudio - nl.freepik.com

Zorggroep Soeverein heeft drie beschermde woonvormen. Deze zijn gevestigd in Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Oegstgeest. Soeverein biedt begeleiding aan volwassenen met een psychiatrische achtergrond die in het bezit zijn van een beschermd wonen-indicatie (WMO/WLZ GGZ). Het betreft (relatief) kleinschalige woonvormen waarbij er sprake is van 24-uurs bereikbaarheid.

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen wegens psychische of psychosociale problematiek. Bijvoorbeeld veroorzaakt door psychoses, ADHD of autisme. Wanneer ambulante hulp aan huis niet voldoende blijkt te zijn bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kamer of appartement in één van de drie woonvormen van Zorggroep Soeverein.

Elke bewoner krijgt één of meerdere persoonlijk begeleiders met wie individuele afspraken over de specifieke vorm van begeleiding kunnen worden gemaakt. Daarnaast is er meerdere keren per dag  groepsbegeleiding aanwezig, die onder andere (al dan niet samen met bewoners) dagelijks een warme maaltijd bereidt. In de gemeenschappelijke ruimte kan deze gezamenlijk worden genuttigd.

Bewoners krijgen van Zorggroep Soeverein intensieve ondersteuning bij hun dagelijkse activiteiten. Bij beschermd wonen gaat het vooral om het bieden van een stabiele en veilige omgeving en het organiseren van dagelijkse regelmaat en structuur. Soeverein biedt maatwerk en richt zich op de specifieke situatie van elke bewoner. De zorggroep werkt vanuit de mogelijkheden die elke cliënt heeft.

Voor meer informatie of voor het opvragen van een aanmeldformulier, stuur een mail naar info@zorggroep-soeverein.nl