Skip to content Skip to footer

Klachtenregeling

De persoonlijke begeleiders waarmee Zorggroep Soeverein samenwerkt zetten zich voortdurend in om hun werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u zich als cliënt niet correct voelt behandeld. Bijvoorbeeld omdat een persoonlijke begeleider niet zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens is omgegaan, of omdat er in uw ogen te weinig met u is gecommuniceerd. Volgens de wet (Wkkgz) moet Zorggroep Soeverein een klachtenregeling voor cliënten hebben. In onze klachtenregeling staat hoe de zorggroep een klacht behandelt.

 

Het indienen van een klacht

Voelt u zich niet correct behandeld door uw persoonlijke begeleider? Vaak helpt het al als u met hem of haar hierover openlijk praat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorggroep. Deze heeft geen directe banden met Soeverein en zij voert haar werkzaamheden geheel en al onafhankelijk van de zorggroep uit. Zorggroep Soeverein vindt het erg belangrijk dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld, omdat we graag willen dat u tevreden bent over de begeleiding die wij bieden. Door een klacht in te dienen en in gesprek te gaan met de klachtenfunctionaris, kunnen we samen met u bekijken hoe wij onze begeleiding kunnen verbeteren.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Zorggroep Soeverein is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg onder nummer 3867. Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u met deze klachtenfunctionaris contact opnemen via telefoonnummer 0228-322205. U kunt ook een brief schrijven of een mail sturen naar: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 2601AD Enkhuizen, info@klachtenportaalzorg.nl.

In uw brief of e-mail legt u uit waarom u de klacht wilt indienen. Verder beschrijft u waar de klacht over gaat, over wie u klaagt, wat er precies is gebeurd en wanneer en waar dit was. Als de klacht volledig en duidelijk is, kan de klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Aan het indienen van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Zorggroep Soeverein komt binnen een termijn van zes weken met een oordeel over de klacht. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

 

Ondersteuning bij het indienen van uw klacht

Wanneer u niet tevreden bent met het oordeel van de Zorggroep en/of klachtenfunctionaris kunt u de klacht in behandeling laten nemen door de wettelijk erkende Stichting Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Deze onafhankelijke stichting is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer zorgaanbieder en cliënt niet samen tot een oplossing komen.

  

Vertrouwenspersoon

Zorggroep Soeverein faciliteert zorgverlening aan cliënten met psychiatrische problemen en werkt hiertoe samen met professionele begeleiders. Uitgangspunt hierbij is dat cliënten tevreden zijn over de geboden zorg en begeleiding. Toch kan het gebeuren dat een cliënt daarover niet te spreken is, of iets wil aankaarten.

U kunt hierbij denken aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten. De cliënt kan dit altijd onder de aandacht brengen van haar of zijn begeleider, of de leiding van de zorggroep. Maar soms kan het voor de cliënt moeilijk zijn om de melding rechtstreeks bij hen neer te leggen. In dat geval kan een cliënt terecht bij de vertrouwenspersoon van Zorggroep Soeverein.

Een vertrouwenspersoon kan een cliënt helpen door goed te luisteren of mee te denken. Of om een cliënt te informeren of adviseren, of ondersteuning te bieden. En om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon staat in dat proces naast degene die de melding doet.

De vertrouwenspersoon van Zorggroep Soeverein is een ervaren professional in de zorg. Zij gaat vertrouwelijk om met informatie en handelt uitsluitend met medeweten en instemming van de betreffende cliënt. Zij werkt geheel onafhankelijk van de leiding van Soeverein, maar ook van Klachtenportaal Zorg, waarbij de zorggroep is aangesloten. De cliënt behoudt in alle gevallen zelf de regie over de situatie. Samen met de cliënt probeert de vertrouwenspersoon het gesignaleerde probleem op te lossen. Hiermee kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.

De vertrouwenspersoon van Zorggroep Soeverein is:

 

Mevrouw Anita Ganzevles

Zuidweg 8

2375 AP Rijpwetering

Tel 06-27324600

anitaganzevles@gmail.com