Begeleiding

De zorg die de begeleiders van Zorggroep Soeverein leveren, kenmerkt zich door:

 • Professionele en/of gespecialiseerde begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond
 • Begeleiding gericht op psychiatrische problematiek (schizofrenie, stemmings-, angststoornissen, ontwikkelingsstoornissen en autismespectrumstoornissen) maar ook gericht op cliënten met dubbele diagnose (met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek)
 • Begeleiders bouwen een langdurige intensieve relatie met hun cliënt op. Continuïteit is hierbij een sleutelbegrip. Bij ziekte of afwezigheid van de begeleider zorgen (voor de  cliënt) bekende collega’s voor vervanging.
 • Behoud van een stabiele woon en leefomgeving, omgaan met functionele of psychische beperkingen en het voorkomen van terugval en heropname in de GGZ instelling
 • Flexibel inzetbare zorg en begeleiding op maat en op tijden waarin de cliënt het zelf nodig acht (ook buiten kantoortijden)


Hoe leveren wij die zorg?

 • Met betrokken professionals
 • Met behulp van begeleidingsplannen met als doel bestendiging en behoud van de huidige leef- en woonsituatie en voorkoming van terugval en opname in de GGZ instelling. Waar mogelijk is de begeleiding ontwikkelingsgericht.
 • Met behulp van de presentiemethodiek waarbij ‘de aansluiting’ tussen cliënt en begeleider centraal staat.  Alle handelingen die de begeleider verricht vloeien voort uit de vertrouwensrelatie met de cliënt; de begeleider ‘is er voor de client’.


Met als resultaat:

 • De cliënten ervaren een grote en deskundige betrokkenheid van de professionals.
 • De cliënten geven aan het prettig te vinden dat er een vaste begeleider speciaal voor hun is.
 • Minder terugval na opnames in de GGZ-instelling, en secundair minder functieverlies, minder relatiebreuken of achteruitgang in dagelijks functioneren.
 • Verhoging van de kwaliteit van leven.

 

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2020 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.