Begeleiding

De zorg die de begeleiders van Zorggroep Soeverein leveren, kenmerkt zich door:

 • Professionele en/of gespecialiseerde begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond
 • Begeleiding gericht op psychiatrische problematiek (o.a. autisme, schizofrenie, stemmings-, angststoornissen en ontwikkelingsstoornissen) maar ook gericht op cliënten met dubbele diagnose ( verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek)
 • Begeleiders bouwen een langdurige intensieve relatie met hun cliënt op. Continuïteit is hierbij een sleutelbegrip. Bij ziekte of afwezigheid van de begeleider zorgen (voor de cliënt bekende) collega’s voor vervanging
 • Behoud van een stabiele woon- en leefomgeving, omgaan met functionele en/of psychische beperkingen en het voorkomen van terugval
 • Flexibel inzetbare zorg en begeleiding op maat en op tijden waarin de cliënt het zelf nodig acht (ook buiten kantoortijden)


Hoe leveren wij die zorg?

 • Met betrokken professionele begeleiders
 • Met behulp van begeleidingsplannen afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Bijvoorbeeld continuering van de huidige leef- en woonsituatie, en voorkoming van terugval. De begeleiding kan ook ontwikkelingsgericht zijn
 • Met behulp van de presentiemethodiek waarbij de aansluiting tussen cliënt en begeleider centraal staat. Alle handelingen die de begeleider verricht vloeien voort uit de vertrouwensrelatie met de cliënt; de begeleider ‘is er voor de cliënt’


Met als resultaat:

 • De cliënten ervaren een persoonlijke en deskundige betrokkenheid van de professionals
 • De cliënten geven aan het prettig te vinden dat er een vaste, vertrouwde begeleider voor hen is
 • Merkbare verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten en minder terugval of achteruitgang in dagelijks functioneren

 

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2021 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.