Privacy

Wanneer cliënten zorg afnemen van begeleiders die via Zorggroep Soeverein werken, verklaren zij zich ermee akkoord dat de zorggroep over hun (bijzondere) persoonsgegevens beschikt en deze verwerkt om deze faciliterende werkzaamheden te kunnen vervullen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Soeverein heeft maatregelen getroffen om te voldoen aan de bepalingen van deze nieuwe privacywetgeving. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van verwerking, bescherming en opslag van deze gegevens, maar ook op de rechten die cliënten ingevolge de AVG hebben. Voor het kunnen vervullen van haar faciliterende diensten beschikt Soeverein immers over hun (bijzondere) persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens van cliënten die zijn vastgelegd in een zorgdossier behoren tot de categorie bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Soeverein verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het voeren van de administratie en het opstellen en bijhouden van het zorgdossier.

Soeverein heeft passende maatregelen getroffen voor de bescherming van deze gegevens. U kunt hierbij denken aan autorisaties van hulpverleners, compartimentering van de bijzondere persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de zorggroep, en de veilige opslag van deze gegevens. Zodra het doel van de verwerking niet meer bestaat (bijvoorbeeld bij beëindiging van de zorgverlening of bij overstap naar een andere zorgaanbieder) vernietigt Soeverein de bijzondere persoonsgegevens of draagt deze op een beveiligde manier over.

Voor het bewaren van financiële gegevens geldt volgens de Belastingwet een bewaartermijn van zeven jaar.

Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2021 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.