Privacy

Zorggroep Soeverein

Zorggroep Soeverein BV faciliteert zorg aan mensen met matige tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorg- en hulpverlening vindt plaats op basis van het persoonsgebonden budget (PGB), en op basis van zorg in natura (ZIN). Soeverein werkt samen met hulpverleners, die gebruik maken van de faciliterende rol van de zorggroep. Wanneer cliënten zorg afnemen van begeleiders die via Zorggroep Soeverein BV werken, verklaren zij zich ermee akkoord dat de zorggroep over hun persoonsgegevens beschikt en deze verwerkt om deze faciliterende werkzaamheden te kunnen vervullen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Zorggroep Soeverein BV heeft maatregelen getroffen om te voldoen aan de bepalingen van deze nieuwe privacywetgeving. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van verwerking, bescherming en opslag van deze gegevens, maar ook op de rechten die cliënten ingevolge de AVG hebben. Voor het kunnen vervullen van haar faciliterende diensten beschikt Zorggroep Soeverein BV immers over hun (bijzondere) persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Soeverein verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het voeren van de administratie en voor het opstellen en bijhouden van het zorgdossier.

Zorggroep Soeverein BV heeft passende maatregelen getroffen voor de bescherming van deze gegevens. U kunt hierbij denken aan autorisaties van hulpverleners, compartimentering van de bijzondere persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de zorggroep, en de veilige opslag van deze gegevens. Om de privacy van cliënten te waarborgen  vernietigt Zorggroep Soeverein BV de bijzondere persoonsgegevens, of draagt deze op een beveiligde manier over zodra het doel van de verwerking niet meer bestaat (bijvoorbeeld bij beëindiging van de zorgverlening, of bij overstap van cliënt naar een andere zorgaanbieder).

Voor het bewaren van financiële gegevens geldt volgens de Belastingwet een bewaartermijn van zeven jaar.

Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HANDIGE LINKS

> Per Saldo

CONTACTGEGEVENS

Leiderdorp
Splinterlaan 152
2352 SM Leiderdorp
071 - 5422060
info@zorggroep-soeverein.nl 
Copyright © 2020 Zorggroep Soeverein. All Rights Reserved. Created by Virtical Solutions BV.